Vraňany 67, 277 07 Vraňany
fotoŠkoly

Základní škola Vraňany

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Vraňany.
Historie naší školy sahá až do 60. let 19. století. Objekt školy se postupně rozrůstal, dnes se zde nachází také mateřská škola a školní jídelna. Škola je málotřídní, disponuje moderními vyučovacími pomůckami i technikou, prostornými učebnami, velkou zahradou a tělocvičnou. Individuální a přátelský přístup, rodinné a podnětné prostředí a společné soužití je to, co dělá naši školu tím správným místem pro výchovu a vzdělávání dětí od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Konzultační hodiny vyučujících 2020-2021

Aktuality


PŘECHOD CELÉ ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU

Na základě pokynů MŠMT přechází škola od pondělí 1. března 2021 z částečně distančí výuky na plně distanční výuku. Všem žákům je zakázána osobní přítomnost ve škole. Distanční výuka bude probíhat stejnou formou jako na podzim. Bližší informace k výuce v jednotlivých ročnících podají třídní učitelky. Výuka 4. a 5. ročníku pokračuje stále ve stejném režimu jako doposud. Zároveň se ruší všechny pravidelné osobní konzultace. Mimo provoz bude školní jídelna a školní družina. O případných změnách vás budeme průběžně informovat. V případě dotazů a nejasností nás můžete kontaktovat na školním e-mailu nebo na e-mailech jednotlivých vyučujících.

Pravidla distanční výuky.pdf


Stepanka Srbova 27.02.2021 14:46
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚHEM NOUZOVÉHO REŽIMU ŠKOLY

Během nouzového režimu školy bude provoz školní družiny až do odvolání omezen pouze do 15h.


Stepanka Srbova 30.12.2020 12:03
INFORMAČNÍ LETÁK MŠMT PRO DĚTI

MŠMT - leták pro děti


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
PLAVECKÝ VÝCVIK + ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k současné situaci se plavecký výcvik spojený se školou v přírodě v termínu od 1. do 6. listopadu 2020 NEUSKUTEČNÍ. Vyjednáváme přesun na pozdější termín, ale vše záleží na epidemiologické situaci v zemi. O případném novém termínu budeme včas informovat.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
ZASÍLÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ
Vypracované úkoly můžete zasílat na e-mailové adresy jednotlivých vyučujících dle předmětů (popř. třídní učitelce) uvedené v "Pravidlech distanční výuky"(obdrželi jste e-mailem nebo jsou ke stažení na těchto webových stránkách). Děkujeme
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
PŘECHOD ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU
Vážení rodiče, na základě mimořádného nařízení vlády bude naše základní škola od 14. října do 1. listopadu 2020 UZAVŘENA a výuka bude probíhat distančně. Sledujte prosím webové stránky školy, na kterých budeme průběžně zveřejňovat nové informace. Komunikovat s námi můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky během dopoledne.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V ZŠ VRAŇANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Distanční výuka 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
NABÍDKA KROUŽKŮ 2020-2021

Kroužky 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA
Týdenní přehledy učiva najdete v sekci "TŘÍDY".
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA

Vážení rodiče, nabízíme vám opět k dispozici týdenní přehledy učiva. V případě, že bude vaše dítě chybět, můžete si snadno zjistit, co si má doplnit. Přehledy budou taktéž k dispozici na dveřích školy, kde je budeme každý týden aktualizovat. Využívejte, prosím, této možnosti, abyste nemuseli zbytečně vstupovat do prostor školy. Děkujeme za pochopení

Přehled učiva 1. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 2. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 3. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 4. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 5. ročník 14. - 18. 9. 2020


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace ke školnímu roku 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která měla proběhnout letos v květnu, se uskuteční ve dnech 1. listopadu - 6. listopadu 2020 v Peci pod Sněžkou. Bližší informace sdělíme počátkem září 2020 na třídní schůzce.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Vážení rodiče, v následujícím odkazu se můžete podívat na souhrnné výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy".

MAPA ŠKOLY 2019/2020


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k přerušení výuky s osobní účastí žáků ve škole se škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která se měla uskutečnit 10. - 15. 5. 2020, v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ a PŘESOUVÁ SE na počátek listopadu 2020. Všem žákům 5. ročníku, kteří se měli zúčastnit, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06

Náhled do fotogalery

Zámek Lány 2018

photoMinphotoMinphotoMinphotoMinphotoMin