Přihlásit se
Vraňany 67, 277 07 Vraňany
fotoŠkoly

Základní škola Vraňany

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Vraňany.
Historie naší školy sahá až do 60. let 19. století. Objekt školy se postupně rozrůstal, dnes se zde nachází také mateřská škola a školní jídelna. Škola je málotřídní, disponuje moderními vyučovacími pomůckami i technikou, prostornými učebnami, velkou zahradou a tělocvičnou. Individuální a přátelský přístup, rodinné a podnětné prostředí a společné soužití je to, co dělá naši školu tím správným místem pro výchovu a vzdělávání dětí od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Aktuality


INFORMACE PRO RODIČE říjen 2020.pdf
Nahráno dne: 06.10.2020 11:30
Konzultační hodiny
Nahráno dne: 17.09.2020 20:34
INFORMAČNÍ LETÁK MŠMT PRO DĚTI

MŠMT - LETÁK PRO DĚTI.pdf
Stepanka Srbova 22.10.2020 17:26
PLAVECKÝ VÝCVIK + ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k současné situaci se plavecký výcvik spojený se školou v přírodě v termínu od 1. do 6. listopadu 2020 NEUSKUTEČNÍ. Vyjednáváme přesun na pozdější termín, ale vše záleží na epidemiologické situaci v zemi. O případném novém termínu budeme včas informovat.
Stepanka Srbova 22.10.2020 10:37
ZASÍLÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ
Vypracované úkoly můžete zasílat na e-mailové adresy jednotlivých vyučujících dle předmětů (popř. třídní učitelce) uvedené v "Pravidlech distanční výuky" (obdrželi jste e-mailem nebo jsou ke stažení na těchto webových stránkách). Děkujeme
Stepanka Srbova 19.10.2020 10:24
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou vyhlášeny PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Nové učivo nebude na tento týden zadáváno!
Stepanka Srbova 18.10.2020 12:42
PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY, ROZVRH ON-LINE VÝUKY (3. a 5. ročník)
Vážení rodiče, v příloze naleznete pravidla pro distanční výuku v naší škole. Rozvrh on-line výuky je platný od 2. 11. 2020 pro případ, že by i po tomto datu nebyla možná osobní účast žáků na výuce.
Pravidla distanční výuky.pdf
Stepanka Srbova 15.10.2020 08:31
PŘECHOD ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU
Vážení rodiče, na základě mimořádného nařízení vlády bude naše základní škola od 14. října do 1. listopadu 2020 UZAVŘENA a výuka bude probíhat distančně. Sledujte prosím webové stránky školy, na kterých budeme průběžně zveřejňovat nové informace. Komunikovat s námi můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky během dopoledne.
Stepanka Srbova 14.10.2020 18:49
INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V ZŠ VRAŇANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Distanční výuka 2020-2021.pdf
Stepanka Srbova 06.10.2020 11:32
NABÍDKA KROUŽKŮ 2020-2021

Kroužky 2020-2021.pdf
Stepanka Srbova 24.09.2020 12:57
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA
Týdenní přehledy učiva najdete v sekci "TŘÍDY".
Stepanka Srbova 21.09.2020 13:37
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA
Vážení rodiče, nabízíme vám opět k dispozici týdenní přehledy učiva. V případě, že bude vaše dítě chybět, můžete si snadno zjistit, co si má doplnit. Přehledy budou taktéž k dispozici na dveřích školy, kde je budeme každý týden aktualizovat. Využívejte, prosím, této možnosti, abyste nemuseli zbytečně vstupovat do prostor školy. Děkujeme za pochopení
Přehled učiva 1. ročník 14. -18. 9. 2020.pdf
Přehled učiva 2. ročník 14. -18. 9. 2020.pdf
Přehled učiva 3. ročník 14. -18. 9. 2020.pdf
Přehled učiva 4. ročník 14. - 18. 9. 2020.pdf
Přehled učiva 5. ročník 14. -18. 9. 2020.pdf
Stepanka Srbova 19.09.2020 21:25
INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020-21.pdf
Stepanka Srbova 17.09.2020 20:29
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která měla proběhnout letos v květnu, se uskuteční ve dnech 1. listopadu - 6. listopadu 2020 v Peci pod Sněžkou. Bližší informace sdělíme počátkem září 2020 na třídní schůzce.
Stepanka Srbova 02.06.2020 09:02
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ "MAPA ŠKOLY"
Vážení rodiče, v následujícím odkazu se můžete podívat na souhrnné výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy".
MAPA ŠKOLY 2019-2020.pdf
Stepanka Srbova 27.05.2020 08:08
ÚČAST ŠKOLY V PROJEKTU EU OPVVV

Projekt EU OPVV.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Ve dnech 10., 14. a 15. listopadu 2017 proběhla v naší škole pravidelná kontrola České školní inspekce. S výsledky této kontroly se můžete seznámit v Inspekční zprávěš.
INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2017.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k přerušení výuky s osobní účastí žáků ve škole se škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která se měla uskutečnit 10. - 15. 5. 2020, v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ a PŘESOUVÁ SE na počátek listopadu 2020. Všem žákům 5. ročníku, kteří se měli zúčastnit, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem maminkám, které se aktivně zapojily do našeho letošního projektového dne "Vánoce" - konkrétně paní Jarmile Menčíkové, Zuzaně Hejnalové, Lucii Píšťkové, Mileně Chmelíkové a Dáše Hančové.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
KRABICE OD BOT
Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přispěli do vánoční sbírky "KRABICE OD BOT".
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
PROJEKT EDISON
Od 5. do 9. února 2018 proběhl na naší škole multikulturní týden s projektem Edison, který zajištuje studentská organizace Aiesec. V rámci projektu k nám přijeli tři vysokoškolští studenti - Renata z Brazílie, Rafky z Indonésie a Jinxu z Číny seznámit naše děti s kulturou a tradicemi jejich zemí. Přednášky i další aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Jedním z cílů projektového týdne bylo motivovat žáky ke zdokonalení jejich vyjadřovacích schopností v angličtině. Kromě angličtiny zněla po celý týden na naší škole také čínština, portugalština a jazyk bahasa. V rámci přednášek a závěrečného programu“Global Village” se žáci mohli naučit taneční kroky samby a dalších tanců, vyzkoušet si hru na tradiční indonéský hudební nástroj, ochutnat zajímavé pokrmy nebo se seznámit s čínským písmem. Celý projekt byl pro žáky zcela zdarma neboť byl financován základní školou. Velmi děkujeme p. Bulířové a p. Turbové za poskytnutí ubytování pro studenty. Fotografie z projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43

Náhled do fotogalerie

Zámek Lány 2018

photoMinphotoMinphotoMinphotoMinphotoMin