„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
16. 9. 2022
Konzultační hodiny Štěpánky Srbové se přesouvají ze středy 21. 9. 2022 na čtvrtek 22. 9. 2022 od 12.00 do 13.30h.
26. 8. 2022
V úterý 6. září 2022 proběhne od 16h úvodní třídní schůzka. Prosíme všechny rodiče žáků o účast.
25. 8. 2022
Ve čtvrtek 1. září 2022 proběhne od 7.45h v budově školy slavnostní zahájení nového školního roku.

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG