Vraňany 67, 277 07 Vraňany
fotoŠkoly

Základní škola Vraňany

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Vraňany.
Historie naší školy sahá až do 60. let 19. století. Objekt školy se postupně rozrůstal, dnes se zde nachází také mateřská škola a školní jídelna. Škola je málotřídní, disponuje moderními vyučovacími pomůckami i technikou, prostornými učebnami, velkou zahradou a tělocvičnou. Individuální a přátelský přístup, rodinné a podnětné prostředí a společné soužití je to, co dělá naši školu tím správným místem pro výchovu a vzdělávání dětí od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Konzultační hodiny vyučujících 2020-2021

Aktuality


ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2021

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY 2021.pdf


Stepanka Srbova 01.07.2021 07:38
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021 a předávání vysvědčení proběhne ve středu 30. června 2021 od 7.45h v prostorách školní zahrady. Školní družina a školní jídelna budou v provozu naposledy v úterý 29. června 2021.


Stepanka Srbova 21.06.2021 09:53
ZMĚNA REŽIMU ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY

Od pondělí 17. května 2021 dochází k dalšímu uvolnění nastavených protiepidemických opatření v naší škole.

1. Ranní příchod žáků do školy je kromě pondělí (testování) již možný bez nastavení přesného času, tj. žáci mohou přicházet do školy jako dříve. V případě příznivého počasí budou ráno žáci pod dohledem čekat na vyučování na školní zahradě.

2. Školní družina bude opět v provozu denně do 15.50h.

3. Vzhledem k doporučení MŠMT budou na obědy chodit děti po skupinách jako doposud.

4. Stále platí povinné nošení roušek (respirátorů) v budově školy po celou dobu výuky nebo pobytu v ŠD. Ve venkovních prostorách se mohou žáci (i dospělí) pohybovat bez zakrytých úst a nosu.

5. Již probíhá výuka TV, a to pouze venku (za příznivého počasí). Prosíme, aby měli žáci na TV vhodné obutí a oblečení.


Stepanka Srbova 12.05.2021 11:10
ŠKOLA V PŘÍRODĚ A PLAVECKÝ VÝCVIK

Termín školy v přírodě spojené s plaveckým výcvikem byl přesunut na 3. - 8. října 2021. Bližší informace o organizaci a placení (popř. vrácení peněz) včas podáme.


Stepanka Srbova 10.05.2021 13:36
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS 2021 - VÝSLEDKY.pdf


Stepanka Srbova 04.05.2021 11:02
SAMOTESTOVÁNÍ

Od pondělí 3. května 2021 bude probíhat samotestování žáků AG testy pouze 1 x týdně, a to každé pondělí. Žáci budou ve čtvrtek vstupovat do budovy školy podle rozpisu jako v ostatních dnech (kromě pondělí).

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021.pdf


Stepanka Srbova 30.04.2021 12:06
ROZPIS ČASŮ VSTUPU ŽÁKŮ DO BUDOVY ŠKOLY OD 12. 4. 2021

V příloze této zprávy najdete přesný rozpis časů příchodu žáků do školy podle jednotlivých tříd. Prosíme o jejich důsledné dodržování. Dále připomínáme nutnost zakrytí úst a nosu minimálně chirurgickou rouškou (ne textilní) nebo respirátorem. V případě roušky prosíme, aby měly děti s sebou ve škole alespoň dvě nebo tři. Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

ROZPIS ČASŮ PRO VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY.pdf


Stepanka Srbova 09.04.2021 15:16
OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle pokynů MŠMT bude od pondělí 12. dubna 2021 obnovena pravidelná prezenční výuka (bez "rotace") v naší škole pro žáky všech ročníků. Dále bude obnoven provoz školní jídelny a školní družiny (ŠD do 15h). Vše pod podmínkou pravidelného "samotestování" dvakrát týdně a dodržování přísných hygienických pravidel včetně zakrytí dýchacích cest rouškou (žáci) a respirátorem (všechny dospělé osoby). Bližší informace k organizaci samotestování a k rannímu příchodu žáků do školy budou k dispozici na webu během pátku 9. dubna 2021. 

Video k samotestování je ke stažení na:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

 


Stepanka Srbova 07.04.2021 13:32
VRAŇANSKÁ VELIKONOČNÍ STOPOVAČKA

Milé děti, milí rodiče,

naše základní škola ve spolupráci s obecním úřadem pro vás připravila na období velikonočního volna lehce akční a poznávací hru "Vraňanská velikonoční stopovačka". V příloze této zprávy najdete pozvánku i vše potřebné k soutěžení.

STOPOVAČKA - POZVÁNKA.pdf

STOPOVAČKA - HRACÍ KARTA.pdf

STOPOVAČKA - MAPA VRAŇANY.pdf

STOPOVAČKA - MAPA MLČECHVOSTY.pdf


Stepanka Srbova 31.03.2021 12:11
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhne v letošním školním roce zápis do 1. ročníku distanční formou (tzn. bez osobní účasti). Termín zápisu je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Prosím, abyste si dobře přečetli přiložené pokyny, jak postupovat při zápisu dítěte do naší školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021 - OZNÁMENÍ.pdf

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021-2022 POKYNY.pdf

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ VRAŇANY 2021-2022.pdf

TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI.pdf

ŽÁDOST O ODKLAD 2021-2022.pdf

CO BY MĚL BUDOUCÍ ŠKOLÁK UMĚT.pdf

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1_ ročníku.pdf


Stepanka Srbova 15.03.2021 10:23
JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu od 8. do 12. března 2021 jsou JARNÍ PRÁZDNINY. Škola bude v tento týden uzavřená. Zároveň nebudou zadávány žádné úkoly a nebude ani on-line výuka. V týdnu od 15. do 19. března 2021 bude výuka opět probíhat distančně. 


Stepanka Srbova 01.03.2021 11:34
PŘECHOD CELÉ ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU

Na základě pokynů MŠMT přechází škola od pondělí 1. března 2021 z částečně distančí výuky na plně distanční výuku. Všem žákům je zakázána osobní přítomnost ve škole. Distanční výuka bude probíhat stejnou formou jako na podzim. Bližší informace k výuce v jednotlivých ročnících podají třídní učitelky. Výuka 4. a 5. ročníku pokračuje stále ve stejném režimu jako doposud. Zároveň se ruší všechny pravidelné osobní konzultace. Mimo provoz bude školní jídelna a školní družina. O případných změnách vás budeme průběžně informovat. V případě dotazů a nejasností nás můžete kontaktovat na školním e-mailu nebo na e-mailech jednotlivých vyučujících.

Pravidla distanční výuky.pdf


Stepanka Srbova 27.02.2021 14:46
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚHEM NOUZOVÉHO REŽIMU ŠKOLY

Během nouzového režimu školy bude provoz školní družiny až do odvolání omezen pouze do 15h.


Stepanka Srbova 30.12.2020 12:03
INFORMAČNÍ LETÁK MŠMT PRO DĚTI

MŠMT - leták pro děti


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
PLAVECKÝ VÝCVIK + ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k současné situaci se plavecký výcvik spojený se školou v přírodě v termínu od 1. do 6. listopadu 2020 NEUSKUTEČNÍ. Vyjednáváme přesun na pozdější termín, ale vše záleží na epidemiologické situaci v zemi. O případném novém termínu budeme včas informovat.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
ZASÍLÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ
Vypracované úkoly můžete zasílat na e-mailové adresy jednotlivých vyučujících dle předmětů (popř. třídní učitelce) uvedené v "Pravidlech distanční výuky"(obdrželi jste e-mailem nebo jsou ke stažení na těchto webových stránkách). Děkujeme
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:07
PŘECHOD ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU
Vážení rodiče, na základě mimořádného nařízení vlády bude naše základní škola od 14. října do 1. listopadu 2020 UZAVŘENA a výuka bude probíhat distančně. Sledujte prosím webové stránky školy, na kterých budeme průběžně zveřejňovat nové informace. Komunikovat s námi můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky během dopoledne.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V ZŠ VRAŇANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Distanční výuka 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
NABÍDKA KROUŽKŮ 2020-2021

Kroužky 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA
Týdenní přehledy učiva najdete v sekci "TŘÍDY".
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
TÝDENNÍ PŘEHLEDY UČIVA

Vážení rodiče, nabízíme vám opět k dispozici týdenní přehledy učiva. V případě, že bude vaše dítě chybět, můžete si snadno zjistit, co si má doplnit. Přehledy budou taktéž k dispozici na dveřích školy, kde je budeme každý týden aktualizovat. Využívejte, prosím, této možnosti, abyste nemuseli zbytečně vstupovat do prostor školy. Děkujeme za pochopení

Přehled učiva 1. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 2. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 3. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 4. ročník 14. - 18. 9. 2020

Přehled učiva 5. ročník 14. - 18. 9. 2020


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace ke školnímu roku 2020/2021


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která měla proběhnout letos v květnu, se uskuteční ve dnech 1. listopadu - 6. listopadu 2020 v Peci pod Sněžkou. Bližší informace sdělíme počátkem září 2020 na třídní schůzce.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Vážení rodiče, v následujícím odkazu se můžete podívat na souhrnné výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy".

MAPA ŠKOLY 2019/2020


Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k přerušení výuky s osobní účastí žáků ve škole se škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která se měla uskutečnit 10. - 15. 5. 2020, v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ a PŘESOUVÁ SE na počátek listopadu 2020. Všem žákům 5. ročníku, kteří se měli zúčastnit, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši.
Stepanka Srbova 21.11.2020 17:06

Náhled do fotogalery

Zámek Lány 2018

photoMinphotoMinphotoMinphotoMinphotoMin