„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
28. 6. 2024
PROVOZ ŠKOLY PRÁZDNINY 2024.pdf
17. 6. 2024
Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024 spojené s předáváním vysvědčení proběhne ve čtvrtek 27. června 2024 od 7.45h. Tento den již nefunguje školní družina ani školní jídelna. 
31. 5. 2024
INFORMACE PRO RODIČE - červen 2024.pdf

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG