„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
17. 6. 2022
V týdnu od 20. června 2022 již nebudeme na web zadávat "Přehledy učiva". V tomto týdnu budou všechny ročníky pouze opakovat již probrané učivo.
10. 6. 2022
Školní rok 2021/2022 bude slavnostně ukončen ve středu 29. června 2022 v 7.45h. Na čtvrtek 30. června 2022 je vyhlášeno ředitelské volno. Poslední den provozu školní družiny a školní jídelny pro ZŠ bude v úterý 28. 6. 2022.
10. 6. 2022
Ve středu 15. června 2022 se všichni žáci naší školy zúčastní edukačního programu v Planetáriu Praha. Vybíráme 220,- (doprava + vstup). Pojedeme objednaným autobusem a návrat předpokládáme kolem 13h. Oběd budou mít žáci s sebou ze školní jídelny.

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG