„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
5. 12. 2022
INFORMACE PRO RODIČE PROSINEC 2022.pdf
9. 11. 2022
Na pátek 18. listopadu 2022 je vyhlášeno ředitelské volno. Škola bude uzavřena.
4. 11. 2022
V pondělí 14. listopadu 2022 proběhnou od 16h třídní schůzky. Prosíme všechny rodiče o účast.

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG