„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
17. 1. 2023
 Na odkazu: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=164
16. 1. 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023.pdf
5. 1. 2023
INFORMACE PRO RODIČE - leden 2023.pdf

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG