„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
22. 3. 2023
Ve středu 19. dubna 2023 pojede celá škola na interaktivní hudebně-vzdělávací pořad do pražského Rudolfina. Vzhledem k tomu, že vstupné bude účtováno předem, prosíme o úhradu akce 300,-Kč (150,-Kč vstup + 150,-Kč doprava objednaným autobusem) nejpozději do pátku 31. března 2023.
14. 3. 2023
V pondělí 3. dubna 2023 proběhne zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017nebo dětí po odkladu školní docházky.
2. 3. 2023
Konzultační hodiny Bc. Alice Turbové se přesouvají z úterý 14. 3. 2023 na pondělí 13. 3.2023 od 12.20 do 13h.

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG