„Vzdělání je schopnost
porozumět druhým.“
J. W. Goethe

IMG
17. 5. 2022
Ve středu 1. 6. 2022 navštíví žáci všech ročníků edukační program v zámeckém parku ve Veltrusích. Pro prvňáky a druháky je připraven program s názvem "Výprava za lesními zvířaty" a pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku program "Zahrady a parky". Odjezd je autobusem v 8h od školy a s návratem počítáme kolem 12h.
28. 4. 2022
Děkujeme žákyním a žákům, kteří naši školu vzorně reprezentovali v úterý 26. dubna 2022 na dopravní soutěži v Mělníku.
21. 4. 2022
V příloze se můžete seznámit s výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy", které proběhlo v únoru letošního roku. Všem, kteří se tohoto šetření zúčastnili, děkujeme.

Základní škola Vraňany

Základní škola ve Vraňanech byla založena jako jednotřídní roku 1865. Postupně se třídy i budova školy rozšiřovaly až do dnešní podoby, kdy je součástí školního areálu i mateřská škola a nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Škola je málotřídní a vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému z nich. To je naší hlavní devizou. Jako jednu z nejdůležitějších věcí ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci: rodina – žák – škola. Škola je také vybavena moderními učebními pomůckami i technikou a poskytuje žákům v procesu učení podnětné prostředí. Zřizovatelem školy je Obec Vraňany.

Více o nás

IMG