Administrace webu

Základní škola Vraňany

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Vraňany.
Historie naší školy sahá až do 60. let 19. století. Objekt školy se postupně rozrůstal, dnes se zde nachází také mateřská škola a školní jídelna. Škola je málotřídní, disponuje moderními vyučovacími pomůckami i technikou, prostornými učebnami, velkou zahradou a tělocvičnou. Individuální a přátelský přístup, rodinné a podnětné prostředí a společné soužití je to, co dělá naši školu tím správným místem pro výchovu a vzdělávání dětí od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Aktuality


ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2020
V příloze naleznete rozpis úředních hodin školy v době letních prázdnin 2020.
Úřední hodiny školy - prázdniny 2020.pdf
Stepanka Srbova 29.06.2020 08:12
INFORMACE K HODNOCENÍ PROSPĚCHU A K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vážení rodiče, v následujících odkazech naleznete konkrétní informace k organizaci posledního školního týdne a zároveň informace o pravidlech pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020.pdf
27042020-Vyhláška hodnocení - metodika (1).pdf
211-2020 (1).pdf
Stepanka Srbova 08.06.2020 11:19
INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vážení rodiče, školní rok 2019/2020 bude slavnostně ukončen v pátek 26. června 2020. Ukončení bude stejné, jako každý rok. V 8h ráno se všichni sejdeme na školní zahradě a následně proběhne vyhodnocení školního roku, rozloučíme se s žáky 5. ročníku a bude předáno vysvědčení. Na dny 29. a 30. června 2020 je z důvodu stavebních prací v budově školy vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Stepanka Srbova 08.06.2020 11:18
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která měla proběhnout letos v květnu, se uskuteční ve dnech 1. listopadu - 6. listopadu 2020 v Peci pod Sněžkou. Bližší informace sdělíme počátkem září 2020 na třídní schůzce.
Stepanka Srbova 02.06.2020 09:02
PŘEHLED UČIVA 1. 6. - 8. 6. 2020
V sekci TŘÍDY jsou k dispozici přehledy učiva na týden 1. 6. - 8. 6. 2020
Stepanka Srbova 01.06.2020 11:40
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ "MAPA ŠKOLY"
Vážení rodiče, v následujícím odkazu se můžete podívat na souhrnné výsledky dotazníkového šetření "Mapa školy".
MAPA ŠKOLY 2019-2020.pdf
Stepanka Srbova 27.05.2020 08:08
OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DO 1. TŘÍDY.pdf
Stepanka Srbova 06.05.2020 09:07
PŘEHLEDY UČIVA
Vážení rodiče, nově najdete přehledy učiva v sekci TŘÍDY. Vyhledejte aktovku příslušného ročníku, klikněte na ni a rozbalí se vám přehled veškerého zadaného učiva pro daný ročník.
Stepanka Srbova 03.04.2020 12:19
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci není možné provést zápis do 1. ročníku klasickou formou. Zápis tedy proběhne pouze formálně bez osobní účasti zapisovaných žáků od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Přečtěte si prosím podrobně přiložené informace, jak při podávání žádosti o přijetí postupovat. Na poslední srpnový týden plánujeme společné setkání našich budoucích prvňáčků ve škole. Datum a čas budou ještě upřesněny.
ZÁPIS -OZNÁMENÍ.pdf
ZÁPIS -postup.pdf
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1_ ročníku.pdf
ŽÁDOST O PŘIJETÍ.pdf
ŽÁDOST O ODKLAD.pdf
CO BY MĚL BUDOUCÍ ŠKOLÁK UMĚT.pdf
TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
OPATŘENÍ ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
Vážení rodiče, chceme vás informovat o opatřeních, která naše škola přijala v souvislosti se šířením viru COVIT-19. Ke dni 9. 3. 2020 nikdo z našich žáků ani ze zaměstnanců školy nepobýval v uplynulých dnech na území Itálie, tudíž nebylo nutné nikomu nařídit karanténu. Všichni žáci byli poučeni o dodržování základních hygienických pravidel. V každé třídě a na WC mají k dispozici desinfekční mýdlo a papírové utěrky. Zároveň vás žádáme, abyste nás případě výskytu nákazy ve vaší rodině nebo blízkém okolí o této skutečnosti neprodleně informovali. Předem děkujeme za dodržování pokynů a za pochopení.
MŠMT.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
ÚČAST ŠKOLY V PROJEKTU EU OPVVV

Projekt EU OPVV.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Ve dnech 10., 14. a 15. listopadu 2017 proběhla v naší škole pravidelná kontrola České školní inspekce. S výsledky této kontroly se můžete seznámit v Inspekční zprávěš.
INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2017.pdf
Stepanka Srbova 02.04.2020 18:47
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzhledem k přerušení výuky s osobní účastí žáků ve škole se škola v přírodě spojená s plaveckým výcvikem, která se měla uskutečnit 10. - 15. 5. 2020, v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ a PŘESOUVÁ SE na počátek listopadu 2020. Všem žákům 5. ročníku, kteří se měli zúčastnit, bude zaplacená záloha vrácena v plné výši.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
PŘEHLED UČIVA OD 11. 3. DO 16. 3. 2020
V následujících odkazech najdete přehled učiva jednotlivých ročníků na období od 11. 3. 2020 do 16. 3. 2020. Další učivo bude k dispozici během úterý 17. 3. 2020. V případě nejasností a dotazů můžete kontaktovat své vyučující prostřednictvím příslušné e-mailové adresy nebo na školní e-mail: zs.vranany@seznam.cz.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
MIMOŘÁDNÉ VOLNO
Vážení rodiče, na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu mají žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol od středy 11. března 2020 až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2. ŠKOLA BUDE TEDY AŽ DO ODVOLÁNÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY UZAVŘENÁ!!
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
NOVÝ ROZVRH
Upozorňujeme, že od 3. února 2020 začíná platit nový rozvrh hodin. Hlavní změny se týkají především žáků 2. a 3. ročníku. Nový rozvrh je k dispozici na webu školy.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem maminkám, které se aktivně zapojily do našeho letošního projektového dne "Vánoce" - konkrétně paní Jarmile Menčíkové, Zuzaně Hejnalové, Lucii Píšťkové, Mileně Chmelíkové a Dáše Hančové.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
KRABICE OD BOT
Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přispěli do vánoční sbírky "KRABICE OD BOT".
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43
PROJEKT EDISON
Od 5. do 9. února 2018 proběhl na naší škole multikulturní týden s projektem Edison, který zajištuje studentská organizace Aiesec. V rámci projektu k nám přijeli tři vysokoškolští studenti - Renata z Brazílie, Rafky z Indonésie a Jinxu z Číny seznámit naše děti s kulturou a tradicemi jejich zemí. Přednášky i další aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Jedním z cílů projektového týdne bylo motivovat žáky ke zdokonalení jejich vyjadřovacích schopností v angličtině. Kromě angličtiny zněla po celý týden na naší škole také čínština, portugalština a jazyk bahasa. V rámci přednášek a závěrečného programu“Global Village” se žáci mohli naučit taneční kroky samby a dalších tanců, vyzkoušet si hru na tradiční indonéský hudební nástroj, ochutnat zajímavé pokrmy nebo se seznámit s čínským písmem. Celý projekt byl pro žáky zcela zdarma neboť byl financován základní školou. Velmi děkujeme p. Bulířové a p. Turbové za poskytnutí ubytování pro studenty. Fotografie z projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Stepanka Srbova 31.03.2020 15:43

Náhled do fotogalerie