Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

1. Výdej obědů

Výdej komu: Časové rozmezí:
Obědy pro cizí strávníky, tzv. "přes ulici" 11:00 - 11:30 hod.
Obědy pro MŠ 11:30 - 11:50 hod.
Obědy pro ZŠ 11:50 - 12:40 hod.
Odpolední svačina v MŠ 14:15 - 14:30 hod.

2. Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení a platí po celou dobu školní docházky. Rodiče řádně celou přihlášku vyplní, včetně datumu a podpisu jednoho z rodičů. Pokud se ve školní jídelně stravují sourozenci, musí svoji přihlášku vyplnit každý z nich.

3. Výše stravného

Typ stravy: Cena:
Dopolední svačina v MŠ 8 Kč
Dopolední svačina a oběd v MŠ 26 Kč
Celodenní strava v MŠ 34 Kč
Oběd v ZŠ 30 Kč
Oběd pro zaměstnance školy 26 Kč
Oběd pro cizí strávníky "přes ulici" 60 Kč

4. Příspěvky na stravování

V souladu s vyhláškou je stanoven jednotný termín pro úhradu stravného.

Finanční prostředky k úhradě stravného se:

a) vybírají hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy do 20. dne v měsíci. Pokud 20. den vychází na dny volna, termín je k nejbližšímu předcházejícímu        pracovnímu  dni.

b) zasílají na účet školy: 162821178/0600 s přiděleným variabilním symbolem. Zasílání úhrady za stravování na účet školy je možné pouze po domluvě s     vedoucí školní jídelny.

Pokud dítě nemá řádně uhrazené stravování, nebude mu strava do provedení úhrady vydávána. Dále v souladu s nařízením ředitelky MŠ nemůže být dítě bez řádně uhrazeného stravování přijato do ZŠ.

Příspěvky na stravování hradí rodiče předem na následující měsíc.

5. Přihlášení a odhlášení stravování

Obědy se musí odhlašovat a přihlašovat nejpozději do 8:00h ráno. Pokud není dítě odhlášeno včas, může dostat první den své absence jídlo do jídlonosiče domů. Částka za obědy nebude vrácena, pokud obědy nebudou řádně odhlášeny. Obědy se odhlašují a přihlašují v kanceláři ŠJ nebo na telefonním čísle:

+420 739 185 768.

6. Alergeny

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je povinnost informovat spotřebitele (strávníka) o alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo v pokrmu. Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je prokázáno, že mohou vyvolat u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré pokrmy byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není toto uvedeno přímo v názvu potraviny nebo jídla. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

Číslo alergenu: Název alergenu: Číslo alergenu: Název alergenu:
1. Obilniny (lepek) 8. Skořápkové plody
2. Korýši 9. Celer
3. Vejce 10. Hořčice
4. Ryby 11. Sezam
5. Arašídy 12. Oxid siřičitý a siřičitany
6. Sójové boby 13. Vlčí bob (lupina)
7. Mléko 14. Měkkýši a výrobky z nich

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. U výrobku nebo u jídel ve veřejném stravování je povinnost vyznačit stanovený alergen, pokud ho výrobek nebo jídlo obsahuje.

Zákonné ustanovení „jasně a zřetelně označit“ není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně označených alergenů. Školní jídelna má pouze povinnost informační a nebude brát zřetel na přecitlivělost jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo jeho zákonný zástupce hlídat sám. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů.

Ve školní jídelně Základní školy Vraňany bude přítomnost alergenu označena na jídelním lístku číslem.